Expertsvar:2020-10-29 18:00:40

Hej Blomman, munskyddskravet i Andalusien skärptes 22 oktober till att även gälla vid utövning av idrott när säkerhetsavstånd på minst 1,5-2 m inte kan garanteras i varje ögonblick.
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2020-10-29 20:47:46
Hej

Är du säker på detta? Du skriver att det började gälla 22/10 men jag har varit på gym, spelat Padel, och spelat golf senaste veckan och INGA har implementerat obligatorisk munskydd. Känns konstigt att alla skulle ignorera detta i en hel vecka.

me

Expertsvar:2020-10-30 07:25:26

Hej me, här finns den regionala nyhetsbolletinen där skärpningen beskrivs https://www.juntadeandalucia.es
Dock gäller det alltså när avstånd inte kan garanteras, vilket inte borde vara fallet för golf och i princip inte för padel eller gym heller. Men detta senaste är inte upp till mig att avgöra.

Med vänlig hälsning,
Carin
Carin Osvaldsson/Sydkusten