Expertsvar:2021-04-10 09:57:04

Vaccinering mot Covid-19 är frivilligt och gratis i Spanien. Du kan sålunda tacka nej vid kallelse. Däremot kan du inte välja preparat, utan om du tackar nej eller inte möter upp till kallelse förlorar du möjligheten att bli vaccinerad och det går inte att få injektion mot Covid-19 privat. I dagsläget får endast åldersgruppen 60-69 år preparatet från AstraZeneca, medan de övriga två är de från Pfizer och Moderna. Inom kort väntas även vaccinet från Janssen vara i bruk, som är ett preparat som endast kräver en injektion.
Mats Björkman/Sydkusten