Trots att torkan på Balearerna inte är lika allvarlig som i Katalonien påpekar motståndsgruppen att alla öar, med undantag av Formentera som redan är i nödläge, befinner sig i förvarning för vattenbrist. En studie som gjorts 2020 av Universitetet på Balearerna UIB anger att varje kryssningsfartyg som anländer till hamnen förbrukar upp till 600.000 liter vatten. Det motsvarar den dagliga vattenförbrukningen i en by som Sineu.

Trots att kryssningsindustrin hävdar att fartygen i allt större utsträckning försörjer sig själva med vatten genom avsaltning, menar aktivistgruppen att förmågan inte verkar ha förbättrats över tid. Bland annat fungerar inte dessa system när fartyget ligger i hamn. Plattformen har begärt att hamnmyndigheten tillhandahåller siffror över vattenförbrukningen under det senaste året, för att kunna analysera dessa och jämföra med de senaste befintliga siffrorna från 2020.

Aktivister varnar för att den lokala konsumtionen av vatten är hotad. De uttrycker även en oro över att kryssningsfartyg som framöver inte tillåts fylla på vatten i Barcelona istället kan söka sig till närliggande hamnar som Valencia och Palma, vilket skulle öka påfrestningarna på dessa områden.