Trots den stabila nedgången är dödstalen fortsatt höga på Costa Blanca. Under helgen har ytterligare 23 personer avlidit på grund av pandemin.

Beläggningen på sjukhusen har stagnerat den senaste veckan. Antalet Covid-patienter ökar visserligen inte längre, men sjunker å andra sidan knappt heller. De uppgår i dagsläget till 958 i Alicanteprovinsen, av vilka 186 vårdas på intensiven.