Skalvet uppmättes klockan 20.45 och hade en styrka på 2,3 grader på Richterskalan. Det inträffade på 17 kilometers djup och var knappt kännbart för männniskor.

Flera skalv i samma område har inträffat den senaste tiden, men även om några varit kraftigare så har inga skador registrerats.