Benahavís har lidit flera av de svåraste naturbränderna på Costa del Sol de senaste somrarna och efter en osedvanligt torr höst har en ny brand nu registrerats så sent på året som 15 november. Hård blåst gjorde att den inledande insatsstyrkan snabbt fick utökas till ett halvdussin fordon och ett 30-tal brandmän. På grund av mörkrets inbrott kunde varken helikoptrar eller flygplan brukas, men efter två timmar uppgav brandförsvaret Infoca att lågorna var under kontroll.