Antalet registrerade arbetssökande sjönk under årets fjärde månad med 39.012 personer, vilket var det största fallet i april sedan 2012. De uppgick därmed per 1 maj till totalt 3.910.628.

Samtidigt steg antalet inskrivna hos försäkringskassan Seguridad Social med 134.396 personer. Den totala siffran är nu uppe i 19.055.298.

Antalet tillfälligt permitterade, på grund av pandemin, har å sin sida sjunkit till 638.238. Det tillskrivs återupptagen aktivitet tack vare vaccinationsprogrammet och minskade restriktioner.