Ordföranden för Exceltur José Luis Zoreda har hållit en presskonferens inför årets stora turistmässa i Madrid Fitur, för att framhålla turistsektorns allt viktigare roll i den spanska ekonomin. Den uppges ha bidragit förra året med nära 160 miljarder euro till den spanska bruttonationalprodukten, vilket skulle motsvara 12,2 procent. Det är mycket nära den andel på 12,6 procent som turistsektorn utgjorde av den spanska ekonomin rekordåret 2019.

Återhämtningen inom turistsektorn var anmärkningsvärd förra året och prognoserna inför i år är också mycket optimistiska. Zoreda poängterar dock att trots ökad omsättning har företagarnas marginal kraftigt minskat på grund av den höga inflationen och de ökade omkostnaderna. Mest har energikostnaderna stigit, enligt Exceltur med 28 procent förra året.