Trots att alla är överens i Spanien om att det nuvarande pensionssystemet är ohållbart redan på kort sikt, på grund av den allt större andelen äldre invånare, är det svårt att finna en konsensus för en grundläggande reform. Ministern för försäkringskassan José Luís Escrivá har dock efter hårda förhandlingar lyckats erhålla grönt ljus från EU för att införa ett system där skatter ska komplettera pensionskassan. Detta uppges vara revolutionerande, då det är första gången som en planerad reform av pensionssystemet inriktar sig inte enbart på nedskärningar utan även på att öka de statliga intäkterna. Detta för att framtidens pensioner ska sjunka så lite som möjligt, trots att andelen icke yrkesaktiva blir allt större i förhållande till de som arbetar.

Reformen har förankrats hos de ledande spanska fackföreningarna, men tillbakavisas av arbetsgivarföreningarna. Detta trots att ministern Escrivá uppger att de ökade kostnaderna för företagen med det nya systemet kommer att vara minimal.

Tidningen El País har synat den nuvarande situationen i Spanien när det gäller pensionerna. Den påvisar att antalet pensionärer i landet ökat de senaste 15 åren med 1,5 miljoner och uppgick förra året till 9.011.121 personer. Det ska ställas i förhållande till antalet inskrivna hos försäkringskassan Seguridad Social, alltså yrkesaktiva, som var 20.463.900, eller 43 procent av befolkningen. Hittills är det enbart deras sociala avgifter som bekostar de nära tio miljoner pensioner som betalas ut i dagsläget (några lyfter mer än en pension).

Anledningen till att befolkningen i Spanien blir allt äldre beror på den stigande medellivslängden och det sjunkande antalet födslar. De spanska kvinnorna lever i genomsnitt 85,8 år och männen 80,3 år, vilket är bland det högsta i världen. Befolkningen består i dagsläget av 24,3 miljoner kvinnor och 23,3 miljoner män, men däremot är det fler män som lyfter pension än kvinnor, 4.579.690 mot 4.431.386. Det totala antalet pensionärer väntas stiga med mer än 50 procent fram till 2050, vilket speglar behovet av en grundläggande reform för att säkra pensionerna och för att undvika att de sjunker i avsevärd utsträckning.

Den största andelen av de nuvarande utbetalningarna är tjänstepensioner, 68 procent, medan 17,38 procent består av änkepension. Ytterligare 10,49 procent är sjukpensioner. Den genomsnittliga tjänstepensionen är på 1.191 euro i månaden, vilket är högre än minimilönen (1.080 euro) men betydligt lägre än genomsnittsinkomsten, som ligger på 1.757 euro.

Det är inte bara färre kvinnor än män som lyfter pension, utan de får också som regel ut betydligt mindre. Hela 70 procent av kvinnorna har en pension som är mindre än tusen euro i månaden, medan andelen bland män är 41 procent. Likaså lyfter 24 procent av männen en högre månadspension än 2.000 euro, vilket endast åtta procent av kvinnorna gör..

I början av året höjde regeringen pensionerna med 8,5 procent, för att kompensera för den höga inflationen förra året. Den tidigare reformen som infördes av PP-regeringen under finanskrisen slopade inflationsanpassningen och garanterade endast en årlig höjning på 0,25 procent. Det revs dock upp av socialistpartiet PSOE, som återinförde den automatiska inflationsanpassningen när de kom till makten.

En annan reform som infördes under finanskrisen och som består är höjningen av pensionsåldern, som tidigare legat på 65 år. Den höjs nu successivt med en månad per år tills den kommer upp i 67 år. I år är pensionsåldern uppe i 66 år och fyra månader. Detta gäller för de som vill ha ut full pension och som varit registrerade hos försäkringskassan mindre än 37 år och nio månader. De som betalat sociala avgifter längre än så kan fortfarande välja att pensionera sig vid 65 års ålder och få ut full ersättning.

Den reella genomsnittsåldern när spanjorerna i verkligheten går i pension är dagsläget 60,4 år för män och 62,4 för kvinnor. Det är lägre än EU-genomsnittet, som ligger på 61 respektive 63,8 år. Det innebär i sin tur att antalet år som spanjorerna statistiskt får njuta av sin pension är avsevärt längre än EU-genomsnittet, nämligen 23 år för männen (19,5 i EU) och 27,7 år för kvinnorna (23,8).

Spanien spenderade 2019 12,7 procent av sin statsbudget på pensionerna, vilket ligger i nivå med EU-genomsnittet. Det var lägre än länder som Grekland (16,1 procent), Italien (15,9) och Frankrike (14,7). På grund av den stigande levnadsåldern väntas pensionerna så småningom uppta omkring 15 procent av Spaniens årsbudget, vilket är ett av skälen till att regeringen arbetar på en ny pensionsreform.