Relationer är vad kristen tro går ut på. I första mosebokens andra kapitel målas bilden av paradiset upp. Ett av huvuddragen i den bild som tecknas är just relationerna mellan Adam och Eva och Gud. Som inledning på den stora tragedin i det tredje kapitlet konstaterar författaren följande:

"Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra." Utan några som helst skydd kunde de båda människorna stå inför varandra. Det fanns ingen rädsla, ingen misstänksamhet som blandade sig i och fördunklade. Genom orden från Gud hade allt detta skapats. Genom orden från ormen bröts allting sönder: Skulle då Gud ha sagt? Så följer den klassiska berättelsen om frukten från Kunskapens träd.

"Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna." De vågade inte längre stå inför varandra nakna utan behövde något att dölja sig bakom.

Misstänksamhetens virus hade skördat sitt första och största offer. Allt ifrån den stunden började Gud sin stora räddningsaktion. Den som går ut på att vi av fri vilja och av kärlek skall söka oss tillbaka till en öppen och hel relation till Gud och våra medmänniskor. Därför kommer alltid frågor kring kommunikation att vara av grundläggande betydelse för kyrkan.

Paulus var en mästare på kommunikation. Han resta oavbrutet för att träffa nya människor och för att stödja de församlingar han börjat bygga upp. Kunde han inte nå dem personligen var han en ivrig brevskrivare. Något som satt sina spår i Nya testamentet.

För Luther var boktryckarkonsten av stor betydelse både för hans tankars utveckling och för deras spridning. Först när antalet biblar blev fler kunde det bli möjligt för många att läsa den och då krävdes det att den blev översatt till folkspråket. Genom det nya massproducerade ordet flög sedan Luthers ord över Europa.

Idag gäller det då det mänskliga möte i cyberrymden. Hur skall vi ställa oss till det? Ja, som jag ser det har ingenting förändrats. Fortfarande lever vi i en värld där vi varken förstår oss själva eller andra. I en sådan situation behöver vi på alla sätt försöka att finna platser för mänsklig kommunikation som befrämjar de hela relationerna. Precis som vanliga ord och fysisk närhet är IT-kommunikationen på såväl gott som ont.

Det beror inte på mediet, utan på dig och mig som använder det. Själv ser jag en möjlighet för oss som kyrka på Costa del Sol att ha kontakt med människor längs hela kusten. Inte som en ersättning för det fysiska mötet utan som en förberedelse och ett främjande av våra relationer.

Du har väl vår e-post adress?
iglesia.sueca@jet.es