En liknande genomlysning har gjorts i Tyskland och Skagen. Det finns anledning att klargöra en del av Svenska kyrkans förutsättningar på Costa del Sol. Vi får lönen för fyra anställda från Sverige. Bland församlingarna i Sverige finns ett utjämningssystem där storstädernas församlingar bidrar till att bevara landsortskyrkorna. Något liknande system finns inte för utlandskyrkorna. Vi får inte några större belopp från svenska kyrkan i Sverige för vår verksamhet. Vi behöver ha en tydlig lokal finansiering för att kunna bedriva vår viktiga verksamhet.

För att kunna ha barngrupper, konfirmander, bedriva cafe, erbjuda svensk tidning och fira gudstjänster så behöver vi självfinansiera det. Därför tar vi upp kollekt till vår egen verksamhet, vi har julbasar för att få intäkter och vi vädjar till människor att bli stödmedlemmar i vår kyrka. För oss lokalt i Fuengirola hjälper det inte att ni som besöker oss tillhör Svenska kyrkan hemma i Sverige. Det är förstås positivt för kyrkan i stort att ni har det engagemanget men det ger ingen ekonomisk trygghet för vår framtida existens i Spanien.

Om du tycker att kyrkan har en viktig uppgift här bland alla de svenskar som bor längs med kusten så hoppas jag att du vill visa ditt stöd för vår verksamhet genom att bli medlem. Vi räknar med att det finns 30 – 40 000 svenskar bosatta i vår närmiljö. Vårt medlemsantal ligger på 150 medlemmar. Det har tolkats som ett lågt engagemang för kyrkan bland svenskar som är bosatta här.

Sedan rapporten om genomlysningen presenterats har jag mött människor som visat på ett engagemang för kyrkan. En del har valt att bosätta sig i närheten av kyrkan, några tar kontakt inför flytten till Spanien och de allra flesta upplever det tryggt att kyrkan finns där när man ställs inför livets svårigheter, men också för att fira kyrkans högtider och traditioner.

Så ser kyrkans förutsättningar ut i en tid av genomlysning.