Regeringen presenterade 13 maj de första resultaten av denna makroundersökning, som omfattar mer än 70 000 personer och som alltjämt pågår. Slutsatserna av studien är många, inte minst att Spanien som väntat i dagsläget är långt från de 60 procent som enligt forskare leder till så kallad flockimmunitet, där spridningen av viruset automatiskt börjar avta.
– Denna undersökning är en detaljerad röntgenbild av den aktuella situationen gällande smittspridningen i vårt land, betonade hälsovårdsministern Salvador Illa vid presskonferensen. Han tillade att resultaten på inget sätt ändrar regeringens nuvarande planer för nedtrappningen av restriktionerna.

De personer som ingår i studien representerar alla åldrar och testas på två olika sätt, tre gånger med tre veckors mellanrum vardera. Sålunda visar den nuvarande rapporten endast resultaten av de första testerna. Av dem framgår att andelen utvecklade antikroppar är likvärdig mellan könen, men ojämn både vad gäller åldrar och områden.

Den provins som visar störst andel av befolkningen med antikroppar är Soria, med 14,2 procent. Det är något av ett mysterium, med tanke på att det är en av Spaniens mest glesbefolkade provinser och med minst antal människor i rörelse. Samma sak gäller Cuenca (13,5 procent) Andra provinser som omgärdar Madrid, som Segovia (12,6 procent) och Guadalajara (10,9 procent) förklaras mer av att många pendlar till huvudstaden för att arbeta. Madrid, som är det värst drabbade området i Spanien av pandemin, visar en frekvens av antikroppar på 11,3 procent.

De områden som uppvisar lägst smittsiffror är Murcia, Asturien, Kanarieöarna, Ceuta samt Melilla. Samtliga har mindre än två procent av sin befolkning med antikroppar.

Smittskyddsläkaren Jesús Molina Cabrillana analyserar resultaten i en artikel i El País.
– Om fem procent av befolkningen uppvisar antikroppar motsvarar det omkring 2 350 000 personer i Spanien som varit i kontakt med viruset. Det innebär att endast tio procent av fallen officiellt registrerats. En annan slutsats är att dödligheten ligger på mellan 1,0 och 1,2 procent av antalet smittade.

Studien visar andra resultat som kan vara avgörande i förståelsen och bekämpningen av Covid-19. Av de som befunnits ha antikroppar har nämligen 33,7 procent ej uppvisat några symptom alls och har sålunda ej vetat om att de smittats. Samtidigt har hela 43 procent av de positiva fallen uppgivit att de förlorade smaken och luktsinnet.

Beträffande åldrar är frekvensen av antikroppar lägre ju yngre de testade är. Endast 1,1 procent av spädbarn upp till ett år har antikroppar, 2,2 procent mellan ett och fyra år samt tre procent mellan fem och nio år. Det är oklart om det beror på att de varit mindre utsatta för viruset eller om de helt enkelt inte utvecklar antikroppar i samma utsträckning.

Frekvensen av antikroppar hos den spanska befolkningen är något högre än i andra länder, som genomfört liknande undersökningar. Det är dock inte några anmärkningsvärt stora skillnader. Däremot är utredningen ett mycket viktigt verktyg för att kartlägga hur Covid-19 agerar och finna en effektiv strategi mot spridningen.

Sammanlagt 1 416 vårdcentraler och 2 600 sjukvårdare deltar i undersökningen. De slutgiltiga resultaten kommer att presenteras i form av en medicinartikel.
– Detta är en av de mest solida undersökningar som hittills genomförts i hela världen och som vi är mycket stolta över, betonade forskningsministern och tidigare astronauten Pedro Duque, vid gårdagens presskonferens.

Karta som visar koncentrationen av antikroppar hos befolkningen, i olika områden av Spanien.