Beslutet har tagits enhälligt mellan kommunen och övriga arrangörer och ligger i linje med de restriktioner och rekommendationer som gäller för stora folksamlingar för närvarande.
– Det är ett smärtsamt beslut men vi tror att det kommer att förstås och delas av alla, säger kommunens festråd Isabel Moreno. Den aktuella situationen ger oss inget annat val än att vara försiktiga och undvika situationer där många människor samlas.

Det blir heller ingen procession 7 oktober eller romería dagarna före. Moreno har aviserat att det kommunala bidraget på omkring 300 000 euro i sin helhet kommer att gå till den ekonomiska och sociala återaktiveringsplanen, som inte minst ska stötta de sektorer som drabbats värst av coronakrisen.