Det handlar om en intern skrivelse som återges av El País och som uppges stödjas av bland annat Frankrike, men som ogillas av länder som Tyskland och Holland. Det Spanien främst efterlyser är möjligheten att på eget bevåg undanräkna särskilt dyra energikällor som gas, som i nuläget styr priset för all energi på grossistmarknaden och som lett till rekordhöga nivåer.

Förslaget uppges ha stött på stort motstånd i EU.