För det är så, att om breven skall komma fram inom rimlig tid, måste de läggas på huvudpostens lådor. De gula apparaterna på sta´n töms, om det överhuvud taget sker, mycket sporadiskt. Brevlådornas öppningar medger inga A-4-kuvert utan att de viks, varvid skador på innehållet kan uppstå. På några av lådorna på sta´n finns två luckor av någon outgrundlig anledning. Kanske tömningen sker genom den ena? - det skulle kunna förklara det långsamma befordrandet.
Portosättningen tar hänsyn till kuvertets storlek och brevets vikt. Det billigaste portot för en försändelse under 20 gram gäller endast kuvert i avistorlek. Ett A-5 kuvert kostar extra. Man behöver i Spanien både brevvåg och måttband för att frankera rätt. Konstigt, att man inte inför särskilda taxor för kuvertets färg!
Man har nu infört ett nytt kösystem, vilket underlättar väntandet, utan att man behöver reta sig på att man valt fel kö. Den egna tycktes alltid röra sig långsammast tidigare. En annan nyhet är att man idag inte ser någon tjänsteman med rykande cigarett i mungipan. Det kanske kan förklara att det är många man inte ser röken av, särskilt när köerna är långa.
Nu skall man som kund välja mellan fyra kölappar: "Enviar" (skicka brev eller paket), "Recogida" (hämta paket eller rekommenderade brev), "Cobro de giro" (betala eller mottaga pengar) och "Servicios Bancarios"(medelst Deutsche Bank eller Western Union).
Vid varje besök har jag konstaterat att kön för "Enviar" tar cirka en halvtimma medan övriga tre betjäningssätt vartdera dröjer högst fem minuter. Vän av ordning undrar då, varför i fridens namn ökar man inte antalet luckor som betjänar "Enviar" och minskar de andra? Dessutom verkar de statsanställda posttjänstemännen med fast lön helt ointresserade av att arbetet vid disken skyndas på. Jag har vid två tillfällen noterat hur kunden har tillåtits att vid postluckan nogsamt applicera frimärken på det tjugotal brev hon (det har varit kvinnor båda gångerna!) medfört. Min protest när det slutligen blev min tur avfärdades med att "det såg jag inte"!
Man skall också veta, att posten numera har kvällsöppet, men någon snabbare hantering kan inte förväntas, ty i takt med mörkrets annalkande minskas antalet kundmottagare.
I Sverige hade Staffans Stollar för några år sedan en träffande skämtteckning: Bilden visade ett litet barn, solen hade gått ned, och barnet frågade sin moder: "Mamma, får jag stanna uppe tills posten kommer?" Jag vet att det svenska postsystemet ej är mycket bättre än det spanska - paketutlämning lär numera ske på ICA-affären - men så länge inte allt går att skicka via e-mail, måste vi kräva en rationellare hantering. Det finns kanske något politiskt parti med löfte om att förbättra postens service? Då skulle begreppet "poströsta" få en ny och aktuellare innebörd.
Annars är de alltid trevliga och vänliga, posttjänstemännen, och det gäller även de väntande och tålmodiga spanjorer man lätt får kontakt med i postkön!