Begravningsbolaget Funespaña, som tillhör försäkringsbolaget Maphre, uppger att det förra året avled 423 070 personer i Spanien. Det var fler än antalet födslar och den högsta dödssiffran sedan kölvattnet av inbördeskriget, då det rådde stor misär i Spanien.

Anledningen till de höga dödstalen är den stigande medelåldern, med rekordmånga åldringar. De kommer dessutom utgöra en allt större del av befolkningen, samtidigt som födelsetalen väntas vara mindre under en längre tid. Som en konsekvens av detta kommer den sammanlagda befolkningen i Spanien att minska, såvida inte invandringen ökar signifikativt.