Den ton som brukades inte minst av PP:s talesman i parlamentet Rafael Hernando under misstroendedebatten förra veckan antydde att den nye regeringschefen Pedro Sánchez kan räkna med en skoningslös opposition, för övrigt inte bara från Partido Populars utan även Ciudadanos sida. Socialisterna räknar nog inte med något annat, men kanske hade de inte föreställt sig hur långt det avsatta regeringspartiet är redo att gå.

Budgetpropositionen för 2018 antogs i parlamentet endast en vecka före misstroendeförklaringen och dess antagande i senaten väntades bara vara en formsak, då PP har egen majoritet i övre kammaren. Nu antyder dock Partido Popular att de vill ändra flera punkter i sin egen budget, som Pedro Sánchez förbundit sig att följa.

Åtgärden är i grunden inte riktad mot socialistpartiet utan baskiska PNV, som Partido Popular ser som förrädare. Anledningen är att att PP-regeringen gjorde en stor mängd eftergifter gentemot Baskien för att säkra sig PNV:s stöd till budgeten. Nu när baskerna bidragit till Rajoy-regeringens fall finner det konservativa partiet inga skäl att behålla de aktuella klausulerna. PP-talesmän talar om förbättringar av budgeten, men många ser initiativet som en direkt hämndaktion.

Budgeten skulle enligt planerna antas i senaten 5 juni, men PP planerar har tvingat igenom ett uppskov på fem dagar för att få tid att presentera förslag till ändringar. främst väntas de ta tillbaka ett särskilt anslag till Baskien på drygt 500 miljoner euro. Även om Partido Popular har majoritet i senaten är det dock parlamentet som har sista ordet.