Beslutet är unikt i sitt slag och fattades med 84 röster för och endast tre emot. Det togs vid en stämma på ett hotell i Bryssel och frågan drevs bland annat av Ciudadanos, som nu förblir det enda spanska partiet i samfundet. Representanterna för PdeCat åberopade förgäves att de korruptionsskandaler som tillskrivs det tidigare partiet Convergéncia Democrática de Catalunya ej har något med det nya namnet att göra.

I januari i år fann den katalanska regionaldomstolen att CDC roffat åt sig sammanlagt 6,6 miljoner euro genom kulturcentret Palau de la Música.