Den genomsnittliga avtalade arbetstiden för heltidsanställda i Spanien är på 38 timmar, men den senaste statliga undersökningen visar att detta långt ifrån respekteras. Av de tillfrågade under 2017 angav 51 procent att de arbetar minst 40 timmar i veckan. Av dessa uppger 8,3 procent att de till och med arbetar mer än 49 timmar i veckan.

Övertidstimmar är visserligen tillåtet, men ska kompenseras genom extra ersättning eller kompensationsledighet. Enligt studien uteblir dock dessa i 44 procent av fallen.