Domstolen finner att rättegången i federala Domstolen Audiencia Nacional 2011 mot Otegi och ytterligare fyra representanter av den radikala baskiska vänstern ej respekterade de åtalades grundläggande rättigheter om en opartisk prövning. Domstolen dömde bland annat Otegi till tio års fängelse för att ha försökt återupprätta ETA:s politiska gren, även om straffet senare sänktes av Högsta domstolen till sex års fängelse. Otegi har sedan länge suttit av hela fängelsestraffet.

Europadomstolen kritiserar bland annat att medlemmar av domstolen var uppenbart jäviga. En av dem, Ángela Murillo, hade avlägsnats från en tidigare rättegång mot Otegi ett år före. Detta efter att Otegi på domarens fråga om han fördömde terrorismen avstått från att svara och domaren då utbrustit ”Jag visste väl det!”. Vid ett annat tillfälle under rättegången 2011 hörs hur en annan av domarna till sina kollegor refererar till de åtalade som ”svinen”.

Utfallet i Europadomstolen har inga konkreta konsekvenser för Spanien, men öppnar dörren för Otegi att kräva upprättelse. Bland annat anses han ha goda möjligheter att få upprivet det ämbetsförbud som han är belagd med och som hindrar honom från att kandidera till regionalpresident i Baskien för partiet Bildu före 2021.