Ministerrådet har antagit en av huvudpunkterna i den aktionsplan som presenterats av direktören för trafikverket Pere Navarro. Syftet är att minska antalet trafikolyckor och inte minst dödsolyckorna, som de senaste fyra åren visar en stigande tendens. Tre fjärdedelar av dödsolyckorna i Spanien sker på landsvägar.

Regeringen väntas under nästa år anta fler punkter, bland annat skärpta straff för bruket av mobil under körning. Dessutom ska en ny straffsats införas, för den som avviker efter att ha varit inblandad i en olycka.

Se det kompletta förslaget från trafikverket:
http://www.sydkusten.es