Sedan 2008 har kvinnomorden legat stabilt på mer än 50 om året, med toppnoteringen 76 dödsfall just 2008. Även om förra årets siffra är den minst tragiska är det svårt att se en tydlig minskande tendens.

Det finns samtidigt farhågor för att de åtgärder som vidtagits de senaste åren för att bekämpa brott mot kvinnor och som anses otillräckliga, ska minskas. Detta då det nya högerextrema partiet Vox närmast förklarat ett korståg mot vad de anser vara radikal feminism. Partiets främste ledare i Andalusien som tillika är domare, Francisco Serrano, uppger bland annat att 95 procent av alla anmälningar om brott mot kvinnor är falska. Detta trots att statistiken påvisar att andelen falska anmälningar utgör 0,1 procent.