Honorna, som härstammar från Slovenien, släpptes i oktober förra året vid de franska pyrenéerna, men har snabbt förflyttat sig till spanskt territorium. Där har åtminstone en av dem dödat åtta får.

Syftet med inplanteringen var att försöka få honorna att para sig med de enda två björnhannar som finns kvar i det aktuella området, som ligger mellan Navarra, Huesca och Frankrike. Nu har dock spanska och franska myndigheter tvingats hålla krismöten både sinsemellan och med ett flertal lokala administrationer där björnhonorna dödat boskap.