Domstolen tar ännu ej ställning till den överklagan som presenterats av de nio barnbarnen till Franco, men finner att en flytt före ärendet behandlats skulle få ”konsekvenser som ej kan repareras”. Främst syftar den på risken att om Franco flyttas och familjen får rätt i efterhand, kommer det föranleda en ny flytt av resterna tillbaka till Valle de los Caídos. Detta befinns vara omänskligt för de anhöriga.

Regeringen accepterar utfallet men är övertygad om att överklagan kommer att avslås och att diktatorn slutligen flyttas från sin nuvarande viloplats. Det var förra sommaren som ett dekret antogs om att flytta kroppen, något som redan hade antagits av parlamentet ett par år tidigare. Enligt dekretet skulle Franco flyttas (till kyrkogården i El Pardo) inom ett år, men den fristen kommer nu att överskridas.

Det är till en början oklart när Högsta domstolen fattar ett definitivt beslut i ärendet.