Den 12 juli är det regionalval i Galicien och Baskien. I samband med sin valkampanj har Vox skickat ut kuvert med budskap som berör teman som invandring, könsrelaterat våld, separatistpartier och sexuella övergrepp. Spanska postverket Correos ansåg att de bröt mot grundläggande rättigheter och stoppade försändelsen. Det skriver tidningen El Mundo.

Postverket anmälde händelsen på eget initiativ till valmyndigheten, som nu meddelar att utskicket ska återupptas med omedelbar verkan. Vox kallade postens åtgärder för fullständigt oproportionerliga och en inskränkning av deras politiska rättigheter och yttrandefrihet. Partiledaren Santiago Abascal anklagade Correos för stjäla deras försändelser. Valmyndighetens beslut är att budskapen på kuverten inte utgör en direkt överträdelse mot några rättigheter.

Vox råkade ut för en liknande händelse inför riksvalet 2015. Valmyndigheten stoppade då partiets valpropaganda som låg i ett kuvert i form av spanska flaggan. Högsta domstolen gav Vox rätt den gången. Det är enligt lag förbjudet att publicera spanska flaggan tillsammans med namnet på ett politiskt parti, men i det fallet hade de inte skrivit ut partiets namn på flaggan.