Han hette Antonio de Ulloa y Sandoval och seglade med den spanska flotta som till stor del förliste i en storm efter en misslyckad attack vid de brittiska öarna. Efter att ha spolats iland vid den irländska kusten tillfångatogs han och dömdes till döden. På ett papper uttryckte Ulloa y Sandoval sin sista vilja, som dock på grund av en feltolkning inte kunnat tillfredsställas förrän nu.

Tidningen El País skriver att historieforskaren Luis Chinchilla upptäckt att Antonio de Ulloa y Sandoval i verkligheten var från Córdoba och inte från Toro (Zamora) som man tidigare trott. Fellokaliseringen gjorde att hans familj inte kunde spåras och ej heller lyckades man tyda de kyrkor som han hänvisade till i sitt testamente.

Den korrekta lokaliseringen av hemstaden gör att hans sista vilja kommer att uppfyllas i början av mars, Då kommer nämligen tre olika församlingar i Córdoba att hålla minnesgudstjänster för honom vid ett av kapellen i kyrkan San Agustín.

Mellan 35 och 40 spanska skepp förliste utanför Irlands norra kust i juli 1588 och hundratals spanska soldater och sjömän drunknade eller togs tillfånga. Överlevarna fängslades i Drogheda och dömdes till döden. Tack vare att personer som Antonio de Ulloa y Sandoval tilläts skriva sitt testamente kommer hans sista vilja att uppfyllas, om än något senare än planerat.