Den fjärde omgången av sökandet efter avrättade i massgravar vid Víznar har lett till fyndet av det hittills yngsta identifierade offret. Förutom benrester har personliga tillhörigheter såsom ett suddgummi och en blyertspenna hittats intill kroppen, vilket enligt tidningen Granada Digital gör fyndet särskilt hjärtskärande.

Totalt har kvarlevorna av 114 offer återfunnits vid denna plats, alla med tecken på att ha avrättats och i vissa fall även spår av tortyr före avrättningarna. Av de återfunna offren uppges 32 vara kvinnor. De befinns ha avrättats av Francos upprorstrupper 1936, i inledningen av inbördeskriget.

Trots indikationer om var Federico García Lorca begravdes har poetens kvarlevor ännu inte hittats. Sökandet splittrar hans anhöriga, där några motsätter sig utgrävningarna.