En konsumentförening i Córdoba hade stämt firman för att den fyller en del av sina smycken med ett plastliknande material. Föreningen hävdade att det ej överensstämde med märkningen som första gradens silver.

Vid förhör har representanter för Tous medgivit att en del av deras smycken innehåller ett ämne som liknar metakrylat, men de uppger att det inte är något ovanligt och än mindre olagligt. Utredningsdomaren motiverar nedläggningen av utredningen med att det är första gradens silver i och med att denna ej blandats med något annat material och dessutom uppger inte Tous att de aktuella smyckena skulle vara gediget silver.