I maj 2019 infördes en lag i Spanien som krävde att alla företag dagligen registrerar sina anställdas arbetstider. Det främsta målet är att säkerställa att alla anställda får betalt för utförd övertid och garanteras nödvändig vila. Systemet ska främst skydda arbetstagare från att utnyttjas genom obetald övertid, ett utbrett problem inom arbetsmarknaden. Tidningen El País konstaterar dock i en artikel att trots de goda intentionerna visar statistik från 2023 att cirka 2,5 miljoner övertidstimmar inte kompenserades. Det är en marginellt förbättring från 2,8 miljoner före de nuvarande förordningarna trädde i kraft.

Kontrollen av arbetstiderna i Spanien lider av flera allvarliga brister. Det saknas bland annat tydliga riktlinjer för hur registreringen ska genomföras, vilket ger företagen utrymme att kringgå bestämmelserna. Många företag brukar fortfarande uråldriga metoder, som pappersark där de anställda får skriva under sina avklarade tider på vecko- eller månadsbasis. Detta system anses vara mycket opålitligt, då formulären ofta fylls i i förväg.

Även digitala system har visat sig ha brister. Många anställda tvingas enligt källor stämpla ut innan de verkligen lämnar sin arbetsplats.

En dom i den federala domstolen Audiencia Nacional i februari 2022 tvingade byggjätten Ferrovial Servicios att överge sitt pappersbaserade system till förmån för en mer tillförlitlig metod. Experter som citeras av El País uppger att det inte räcker med domstolsutfall för att stävja fifflet gällande arbetstiderna. De efterlyser en grundläggande förändring av företagsmentaliteten och en starkare reglering och övervakning från myndigheternas sida. Inspektioner och övervakning av arbetsförhållanden behöver stärkas för att effektivt kunna hantera och förebygga arbetstidsbedrägerier och säkerställa att arbetstagarnas rättigheter skyddas.