Expertsvar:2020-05-30 18:34:50

Hej Ken

Ja, för tillfället har inte Facebook några begränsningar vad gäller gruppnamn, och administratörer har ingen exklusivitet på det etc och som man kan se mycket inte minst inom
svenskkolonin i Spanien kan vem som helst starta och administrera en grupp.

Däremot får man inte kopiera eller ”stjäla” information, inte minst utan att uppge eller länka till källan eller upphovsmakaren.
Richard Björkman/Sydkusten