SVAR: Läroplanen i Spanien varierar något mellan olika regioner. I Andalusien är engelska obligatoriskt i låg- och mellanstadiet (primaria), det vill säga mellan 6 och 12 års ålder. Vissa skolor erbjuder engelska redan i förskolan, från tre års ålder, men den är då frivillig.

Ett extra främmande språk kan väljas från och med högstadiet (secundaria) och då erbjuds i första hand franska.