I områden som Golden Beach, vid Elviria, har vildsvinen vräkt upp större delen av de omgärdande trädgårdarna. De uppges ta sig ner från bergen i skymningen, i jakt på mat. I gräset gräver de efter såväl rötter som larver och det ser ut som om någon gått fram med en jordfräs.

Det är inte bara de materiella skadorna som gäckar de boende i området. Vildsvin är potentiellt farliga djur som kan gå till attack och vittnen som citeras av La Opinión de Málaga uppger att de sett flockar på upp till 20 djur.

Talesmän för kommunen uppger att torkan och bristen på mat gör att vildsvinen söker sig ända ner till kustbandet. För att stävja detta har kommunen bland annat planerat ut mat i vildsvinens naturliga miljöer.