Den förening som startats för att försöka köpa ut hålen, vill att banan ska vara helt öppen till sommarsäsongen. Det innebär bland annat ägarna till de omkring 1 800 lägenheter som omgärdar banan ombeds frivilligt och brådskande skjuta till pengar, istället för att vänta på att ett sådan ekonomiskt bidrag antas i de respektive ägarföreningarna. Dessa har som regel ej sina ordinarie årsmöten förrän en bit in i sommaren.

Föreningen beräknar att det krävs 150 000 euro samt ett hyreskontrakt av marken för minst två år, för att lösa ut de konfiskerade hålen. Ägare har redan noterat en värdeminskning av deras fastigheter på grund av den reducerade golfbanan, så tillskottet ses av många som en rimlig investering för att undvika ett betydligt större prisrad på deras hus.