2020-05-27 13:08:26
Lennart,
nej!
Valencia-regionen ligger kvar i fas 1. Om inget oförutsett inträffar blir det fas 2 den 1 juni.
Se https://elpais.com
och
https://www.abc.es
Gunnar