Mellan januari och augusti har det registrerats 4 785 nya nöjesbåtar i Spanien. Det är en ökning med 4,3 procent, jämfört med samma period förra året. Siffran är fortfarande betydligt mindre än före krisen 2008 och många av de registrerade båtarna är vattenskotrar, men tendensen är ändå positiv.

Representanter för sektorn betonar att medan andra verksamheter som exempelvis bilsektorn upplevde starka tillbakagångar under krisen så närmast tvärdog båtsektorn. Den har också noterat en betydligt senare återhämtning.