Regeringen har avtalat reformen med arbetsmarknadens parter. Den innebär att så kallade autónomos får upp till dubbelt så lång period som de kan lyfta ut arbetslöshetsersättning, förlängd mammaledighet samt bättre sjukskrivningsvillkor.

Reformen inkluderar vidare böter på upp till 10 000 euro för företag som falskt omvandlar anställda till egenföretagare, i syfte att spara på de sociala avgifterna.