Domstolen finner det ej styrkt att brott skulle ha begåtts, trots statsåklagarens yrkan på upp till tre års fängelse för de åtalade. Bland dem fanns tidigare socialistiske vice regeringschefen Narcís Serra samt dåvarande direktören i banken Adolf Todó.

Det var 2010 som både Todó och vice direktören Jaume Massana beviljades en 50-procentig lönehöjning. Todó lyfte sedan tidigare 600 000 euro om året och höjningen skedde mitt under krisen. Catalunya Caixa behövde kort tid senare statlig hjälp på drygt tolv miljarder euro för att undvika att gå i konkurs.