Reduktionen som presenterats av regionalpresidenten Juanma Moreno Bonilla, kommer att beröra den regionala delen av inkomstskatten samt förmögenhets-, arvs och donations-, överförings-, stämpel- samt spelskatten. Åtgärdspaketet annonserades 26 april, i samband med ett framträdande som Juanma Moreno gjorde i El Carpio, Córdoba. Det skriver tidningen Diario Sur.

Den första sänkningen att lanseras är den av skatten som dras vid bostadsköp, som sänks till en generell avgift på sju procent. Tidigare har den varit progressiv och legat på mellan åtta och tio procent, beroende på priset på fastigheten. Även stämpelskatten sänks från 1,5 till 1,2 procent.

Bland övriga nyheter finns att gåvoskatten praktiskt taget hävs vid donation av förstaboende, upp till 250.000 euro, till barn med funktionshinder. Det samma gäller för offer för terrorism samt personer utsatta för könsrelaterat våld, upp till 150.000 euro. Det senare är unikt i landet.