Jag har under mitt liv samlat på mig några egenproducerade och många av större tänkares alster, som kan vara bra att ta till, om man placeras intill värdinnan utan att vara förberedd. Ett par aforismer, några vackra ord om middagen och komplimanger till kvinnan i fråga - och succén är ett faktum.

Vissa människor blandar ihop aforismer med bevingade ord, vilka också kan vara bra att ha i bagaget när man ställs inför oväntade intellektuella kraftprov. ”Det är inte alltid som ett förfluget ord blir ett bevingat uttryck”, kan många intyga. I deklarationstider kan följande passa: ”Den som har rent samvete när han deklarerat, har ofta en ren plånbok”. Eller varför inte: ”Nackdelen med att tjäna svarta pengar är att man inte kan dra av kostnaderna!”

Många tänk- och minnesvärda sentenser härstammar från skämttecknare. I GHT (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning - numera nedlagd) fanns varje vecka en teckning med text av Thorvald Gahlin. Oförglömlig är sanningen: ”Felet med månadslön är att det är för mycket månad kvar i slutet av pengarna”.
Ströyer var också fyndig och med anledning av den alltmer senarelagda postutbärningen i Sverige gjorde han en kvällsbild av en mor och en dotter som sade: ”Mamma, får jag stanna uppe tills posten har kommit?”

Slutligen har vi alla komikers poänger och repliker. Denna spalt räcker inte till för alla, men jag vill som ett exempel återge Arve Opsals kommentar, som när han var sjöman och lyssnade på kaptenens förmaningar inför den första permissionen i Lissabon. ”Tänk på att jänterna i Lissabon inte har något annat än jänterna hjemme i Oslo”, dundrade kaptenen. ”Nej vi vet det”, sa Opsal, ”men det de har, det har dom ju här i Lissabon!”

Allra sist kommer en tänkvärd mening som säger mycket om moralen och kynnet hos forntida handelsmän: ”Det krävs karaktär att sälja resårband per meter”, sa knallen. Det krävs även karaktär att avsluta ett kåseri i tid!