En enhällig domstol river upp straffet som federala domstolen Audiencia Nacional utfärdade i mars förra året, för påstått hån av terrorismens offer. Cassandra Paz Vera befanns mellan 2013 och 2016 ha publicerat sammanlagt 13 skämt om attentatet mot Francos försteminister Carrero Blanco, som sprängdes till döds av ETA i december 1973. Sättet på vilket attentatet genomfördes och den avsky som Francoregimen hyste gav föremål för ett flertal skämt, som på senare år fått nytt liv genom sociala nätverk.

Högsta domstolen finner att även om skämten kan uppfattas som osmakliga så kan de inte tolkas som ett personligt hån av offret och kan sålunda ej motivera något straff. Den friande domen kommer efter flera uppmärksammade domar den senaste tiden som av många anses inskränka yttrandefriheten.