Pääbo tilldelas den prestigefyllda spanska utmärkelsen för sina upptäckter kring människans utveckling, baserat på DNA-forskning. Han har bland annat påvisat att människan samlevde och korsades med neandethalare och han ligger även bakom upptäckten av en tidigare okänd släkting, Denisovamänniskan.

Svante Pääbo föddes i Stockholm 1955 och är sedan 1997 direktör för Max Planck-institutets avdelning för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland.