Federala domstolen Audiencia Nacional finner de dömda skyldiga till grov misshandel, motiverad av ett uttryckligt hat gentemot poliskåren. Däremot tillbakavisar den statsåklagarens yrkan på att ärendet skulle betraktas som terrorism, för vilket det yrkades på upp till 62 års fängelse vardera.

Polismännen befann sig inte i tjänst och besökte en bar i Alsasua tillsammans med sina flickvänner, när några andra barkunder kände igen dem. De började förolämpa polismännen och snart började ett rallarslagsmål vid vilket poliserna och även deras flickvänner misshandlades.

Domstolen har valt att tillbakavisa statsåklagarens yrkan på att de åtalade skulle ha begått terrorism, inspirerade av ETA, med motiveringen att de nu dömda inte ens var myndiga när terroristorganisationen upphörde med sina väpnade aktioner.