Det meddelar näringsministern José Luís Ábalos, som genom detta vill statuera ett exempel som kan omfatta fler motorvägar vars kontrakt går ut 2021, även om det beslutet måste tas av den regering som tillträder efter nästa val.

De tre motorvägar som den nuvarande regeringen kan besluta om är AP-1 mellan Burgos och Armiñón, AP-7 mellan Alicante och Tarragona samt AP-4 mellan Sevilla och Cádiz.

Socialistregeringen måste också besluta hur den ska lösa situationen med de nio betalmotorvägar som fått lösas ut av staten för nära fem miljarder euro.