Domstolen har avslagit samtliga överklaganden mot hållandet av en rättegång. Den kommer därför att åtala sammanlagt 14 personer, bland dem den flyende tidigare regionalpresidenten Carles Puigdemont, för bland annat uppror. De åtalade är de som utgjorde den tidigare katalanska regionalregeringen, av vilka flera sitter i häkte sedan flera månader och ytterligare flera flytt utomlands.

Högsta domstolen finner starka indicier om att de misstänkta illvilligt förvrängde regelverket för att organisera en folkomröstning och genomföra en självständighetsförklaring. Flera av de åtalade misstänks även för förskingring av offentliga medel för att finansiera den olagliga folkomröstningen.