Rato dömdes av federala domstolen Audiencia Nacional till sammanlagt 4,5 års fängelse för bland annat förskingring genom svarta representationskort. Utfallet i HD innebär att domen nu vunnit laga kraft och att Rato tvingas i fängelse inom de närmaste dagarna. Trots domen och andra allvarliga misstankar mot honom om både skattebrott och penningtvätt har den tidigare finansministern och vice regeringschefen hittills inte suttit en enda dag i häkte.

Högsta domstolen fastställer vidare de fällande domarna för ytterligare 63 tidigare medlemmar av Bankias styrelse. Även om några får sina straff marginellt sänkta för att de betalat tillbaka de förskingrade medlen är straffen för 14 av dem på mer än två år, vilket normalt innebär att de måste avtjänas.

Den direktör som föregick Rato på posten, Miguel Blesa, dömdes också i första instans men begick självmord förra sommaren.