Efter att Guaidó förklarat sig själv som president i Venezuela gav Sánchez den hittillsvarande presidenten Nicolás Maduro ett ultimatum på åtta dagar att sammankalla fria val. I brist på positivt svar erkänns nu Guaidó av Spanien och ett flertal andra EU-länder väntas följa Spaniens exempel.

I sitt framträdande betonade Sánchez att Guaidó snarast möjligt bör sammankalla till nyval, där alla politiska åskådningar måste tillåtas deltaga. Den spanske regeringschefen tillade att det måste vara det venezuelanska folket som i frihet beslutar om sin framtid.

Erkännandet av Guaidó väntas få omfattande konsekvenser för de diplomatiska relationerna mellan Spanien, liksom övriga EU och Venezuela. Det medför bland annat att den nuvarande venezuelanske ambassadören i Madrid ej längre anses legitim.

Venezuela lider en politisk, ekonomisk och humanitär kris med bland annat en galloperande inflation. En personlig intervju med Nicolás Maduro sändes 3 februari i programmet Salvados på La Sexta och där försvarar han sin post som Venezuelas legitime president.