Den vilda strejken har pågått i sammanlagt 16 dagar. På tisdagen röstade nära 8 000 personer om huruvida de skulle fortsätta med strejken och 53,9 procent röstade för att upphöra med mobiliseringarna. Detta efter att regionalpresidenten i Madrid Ángel Garrido ens vägrat sätta sig ned vid förhandlingsbordet.

Taxichaufförerna har successivt sänkt sina krav om en reglering av den konkurrerande VTC-sektorn, men inte ens på det viset har de lyckats få till en förhandling med regionalmyndigheterna i Madrid. Borgmästaren Manuela Carmena och regionalpresidenten Ángel Garrido har kritiserat stridsaktionerna, som inkluderade både blockader av huvudgator och demonstrationer i samband med den årliga turistmässan Fitur.

De bristande eftergifterna gentemot taxisektorn i Madrid står i stark kontrast till de nya normer som trädde i kraft 1 februari i Katalonien, som föranlett både Cabify och Uber att lämna regionen.