Fallet Juana Rivas blev rikskänd när mamman 2017 valde att trotsa flera domtolsutlåtanden och gå under jorden i en månad med sina barn. Hon anklagade sin italienske ex-make för flera fall av misshandel, men domstolen fann inga bevis för hennes anklagelser. Kvinnorättsorganisationer mobiliserade sig för att förvara Rivas, som dock slutligen tvingades lämna ifrån sig sina barn.

Straffet har nu styrkts och består av 2,5 års fängelse för bortrövande av vardera barnet samt sex års fråntagande av vårdnaden. Provinsdomstolens enda justering av den tidigare domen i tingsrätten är att den sänker skadeståndet som Rivas ska betala tills in ex-make från 50 000 euro till 12 000.

Försvaret har annonserat att de kommer att ansöka om nåd för Juana Rivas.