Den slutsatsen drar sjukhusledningen i en rapport som ingår i en utredning kring händelserna, skriver tidningen El País. Fyra läkare och två sjuksköterskor riskerar åtal.

Flickan fördes 11 november 2018 av sina föräldrar till akuten för kräkningar och där konstaterades vätskebrist. Hon ordinerades dropp, men vid beredningen av saltlösning och glukos begicks ett misstag som gjorde att bebisen fick 20 gånger så hög dos av glukos som normalt. Det ledde i sin tur till att flickan drabbades av kramper och hjärnblödning och senare avled.