Omständigheterna kring attacken är till en början oklara, men den uppges ha varit begränsad och ej förknippad till krav på lösen. I mars utsattes arbetsförmedlingen SEPE för en omfattande attack med så kallad ransomware, som lamslog datasystemet och som tog åtskilliga veckor att helt återupprätta.